Welkom op de website van Kinderdagverblijf t Oogappeltje

Kinderdagverblijf 't Oogappeltje, Zorgzame dagopvang voor uw Oogappeltje!

Momenteel hebben wij geen vacatures.

 

U kunt wel altijd uw brief + CV naar ons mailen als open sollicitatie voor het geval er weer een vacature ontstaat.  Dan hebben wij alvast uw gegevens. 

Doorgaans ziet de vacature er als volgt uit zodat u weet waar u naar solliciteert:


PEDAGOGISCH MEDEWERKSTER - OPROEPKRACHT
(LET OP: niet vacant, lees tekst hierboven)

 

ALGEMENE KENMERKEN

De pedagogisch medewerkster is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in onze kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkster:

 • begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht;
 • schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan zich verder te ontwikkelen;
 • begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden;
 • organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum;
 • draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen;
 • houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd;
 • informeert bij kennismaking de ouders/verzorgers over de gang van zaken binnen de groep;
 • draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden;
 • stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht;
 • verricht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden afgetekend op de schoonmaakrooster;
 • begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd;
 • neemt deel aan door de werkgever verzorgde of aangeboden cursussen, seminars e.d. die de deskundigheid van de medewerkers (kunnen) bevorderen;

 

PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Kennis

 • In het bezit van een diploma van in het Functieboek (bijlage 5 CAO Kinderopvang) genoemde opleidingsniveaus.
 • Pedagogische kennis.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind
 • Werkervaring in de kinderopvang (minimaal 1 jaar / maximaal 4 jaar)

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aantal uren per week:        oproepbasis (minimaal 1 dag per week) / zomermaanden meer dagen / later meer dagen voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof
 • Werkdagen:                      Maandag t/m vrijdag
 • Salarisindicatie:                 conform CAO Kinderopvang
 • Arbeidsovereenkomst:        tijdelijk met mogelijkheid voor vast

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een sollicitatiebrief met een CV naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.