Welkom op de website van Kinderdagverblijf t Oogappeltje

Kinderdagverblijf 't Oogappeltje, Zorgzame dagopvang voor uw Oogappeltje!

Veiligheid

Vanuit verschillende instanties wordt de veiligheid van een kinderdagverblijf getoetst. Deze regels zijn zeer streng en dat is maar goed ook. Het gaat ten slotte om uw waardevolle Oogappeltje(s). Zo wordt allereerst het pand getoetst aan de brandveiligheidseisen door de Omgevingsdienst (Milieudienst). Daarnaast wordt het pand door de GGD getoetst op eventuele andere risico's die zich kunnen voordoen. Uiteraard dient de ruimte ook pedagogisch verantwoord ingericht te zijn voor de opvang van uw kinderen.

alt

Brandveiligheid
Kinderdagverblijf 't Oogappeltje neemt veiligheid zeer hoog op. Zo is ons pand volledig gerenoveerd waarbij veel veiligheidsmaatregelen direct zijn getroffen. Wij beschikken over een omgevingsvergunning en voldoen hiermee aan de brandveiligheidseisen van de Omgevingsdienst. Maandelijks wordt onze locatie door een extern bureau gecontroleerd op brandveiligheid (brandalarm, noodverlichtingen e.d.).

 

alt

Risico-inventarisatie
Voor het dekken van de overige veiligheidsmaatregelen wordt een grote inspanning verwacht van het bestuur van een organisatie in de kinderopvang. Zo dient de organisatie zelf een risico- en veiligheidsmonitor op te stellen waarin alle risico's in kaart worden gebracht. De organisatie dient in deze monitor te rapporteren over de maatregelen die men heeft getroffen om deze risico's te mitigeren of te verkleinen tot een acceptabel niveau. Kinderdagverblijf 't Oogappeltje heeft alle veiligheidsmaatregelen getroffen en voert deze ook werkelijk uit op de werkvloer.

alt

Hygiëne
Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan hygiëne op de werkvloer en de gezondheid van onze kinderen. Hiervoor hebben wij ook een risicomonitor opgesteld waarin de benodigde maatregelen zijn getroffen. Deze zijn verwoord in een plan dat niet verdwijnt in een kast, maar daadwerkelijk op de werkvloer wordt nageleefd.

KDV 't Oogappeltje is tot nu toe ieder jaar gecontroleerd door de GGD en kwam hier elke keer zeer positief uit.

Uw Oogappeltje in goede handen!